Do założenia stowarzyszenia wystarczą już 3 osoby.

1) Pobierz zamieszczone poniżej dokumenty. Wszystkie niezbędne do założenia stowarzyszenia dokumenty znajdują się w jednym pliku poniżej.

2) Protokół z Zebrania założycielskiego Stowarzyszenia. Wpisz w wykropkowane miejsca nazwę stowarzyszenia oraz pozostałe dane.

3)  Sporządź listę obecności członków założycieli Waszego Stowarzyszenia

4) Wypełnij Regulamin Stowarzyszenia.

5) Wypełnij stronę z tytułem  INFORMACJA.

6) Wydrukuj wszystkie dokumenty: Regulamin Stowarzyszenia w 5 egzemplarzach, a pozostałe dokumenty w 2 egzemplarzach. Złóż w Kancelarii Urzędu Miejskiego ul. Słonimska 1 w Białymstoku 3 egzemplarze Regulaminu i po jednym egzemplarzu pozostałych dokumentów. Pamiętaj o tym,  że w Stowarzyszeniu zostają 2 egzemplarze Regulaminu i po jednym egzemplarzu pozostałych dokumentów. Na kopii każdego dokumentu weź pieczątkę Kancelarii Urzędu Miejskiego.

Instrukcja zakładania stowarzyszenia ekologicznego (wersja *.doc WORD2003)

Dokumenty do pobrania (wersja *.doc WORD2003)